Tắt VinaphoneWifi modem iGate – GW040 VNPT

30
10126

Mới lắp mạng VNPT dùng Moderm iGate GW040, sau khi nhân viên lắp xong thấy có 2 cột sóng wifi. Một cột do mình đặt tên, cột còn lại tên VinaphoneWifi thì kết nối không được. Đăng nhập vào cấu hình modem bằng tài khoản mặc định: username và password là admin nhưng tắt VinaphoneWifi modem iGate lẫn reset luôn modem vẫn như cũ.

Tắt VinaphoneWifi modem iGate - GW040 VNPT

Cách tắt VinaphoneWifi modem iGate – GW040 VNPT

Mở trình duyệt lên vào địa chỉ 192.168.1.1. Nếu bạn đã đăng nhập rồi thì bấm logout.

operator

Nhập tên người dùng và mật khẩu là: operator 

Xong bạn có thể thoải mái chỉnh sửa và tắt Wireless – Guest/Virtual Access Points VinaphoneWifi.

Chú ý: Nếu bạn khi muốn reset modem iGate – GW040 thì nên backup lại. Vào Management > Settings > Backup bấm nút Backup Settings và lưu lại file backupsettings.conf để sau này gặp rối thì phục hồi lại được. Hoặc nhớ các thông tin về mã SLIC và PPP Username and Password.

30 BÌNH LUẬN

  1. Hôm nay (24/6/2017) wifi có vấn đề. SSID của mình mất tiêu, lòi ra thằng GW040_36ADEE. Mình đang xài con iGate-GW040. Mình biết router bị reset. Truy cập bằng admin với pass tự đặt trước đó không được mà phải là “admin”, nhưng router bắt đổi pass. Việc đối pass thì thường thôi. Nhưng trước đây router chẳng bao giờ bắt phải làm việc này. Không lẽ VNPT lén lút update firmware cho router mà không thèm hỏi ý kiến khách hàng? User Operator không còn truy cập được với pass “operator” nữa. User này mình không đổi pass ngầm định của nó.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here