Sửa lỗi cài đặt OpenShift Client Tools “gem install rhc”

0
270

Sửa lỗi cài đặt OpenShift Client Tools “gem install rhc”. Khi bạn cài đặt OpenShift Client Tools (rhc) bằng lệnh “gem install rhc” trên cmd của Windows (Windows 10) thì gặp lỗi như sau:

ERROR: While executing gem ... (Encoding::ConverterNotFoundError)
 code converter not found (UTF-16LE to Windows-1258)

Các công cụ cài đặt OpenShift Client Tools cần có:

Trước khi cài đặt RHC, bạn phải tải về và cài đặt Ruby và Git trên máy của bạn.

Bước 1: Cài đặt Ruby

Vào RubyInstaller tải về phiên bản rubyinstaller-2.1.8-x64: Bắt buộc phải là bản 2.1.8, vì các bản khác khi chạy lệnh cài rhc sẽ báo lỗi.

Trong khi cài đặt ruby, chú ý bắt buột phải tick chọn Add Ruby executables to your PATH để chạy dòng lệnh Ruby từ Command Prompt (CMD) (xem hình dưới đây).

Sửa lỗi cài đặt OpenShift Client Tools
Sau khi cài đặt xong, để xác minh rằng việc cài đặt có hoạt động không thì mở Command Prompt (CMD) và chạy lệnh:
ruby -v
ruby -v

Bước 2: Cài đặt Git

Bước tiếp theo là cài đặt Git cho Windows để bạn có thể đồng bộ hóa local application source và ứng dụng OpenShift của bạn.

Sau khi cài đặt xong, để xác minh Git hoạt động thì chạy lệnh:

git --version

git --version

Bước 3: Cài đặt và cấu hình ruby OpenShift

Sau khi cài thành công Ruby và Git, mở CMD lênh và chạy lệnh:

gem install rhc

Sửa lỗi cài đặt OpenShift Client Tools “gem install rhc”

Lỗi ruby “gem install rhc”: ERROR: While executing gem…

Cách khắc phục: Chạy lệnh “chcp 850” trước khi chạy lệnh “gem install rhc

Nhận xét: Các bạn chú ý cài đúng phiên bản ở bước 1 và chạy lệnh “chcp 850” thì sẽ cài thành công 100%.

Sửa lỗi ERROR: Could not find a valid gem ‘rhc’ (>= 0), here is why:
Unable to download data from https://rubygems.org/ – SSL_connect returned=1 errno=0 state=SSLv3 read server certificate B: certificate verify failed

ERROR: Could not find a valid gem 'rhc' (>= 0), here is why:
 Unable to download data from https://rubygems.org/ - SSL_connect returned=1 errno=0 state=SSLv3 read server certificate B: certificate verify failed (https://api.rubygems.org/latest_specs.4.8.gz)

Mở CMD gõ lần lượt các lệnh sau:

gem sources --remove https://rubygems.org
gem sources --add http://rubygems.org
gem update --system
gem sources --remove http://rubygems.org
gem sources --add https://rubygems.org

Tham khảo thêm cách “rhc setup” tại: https://developers.openshift.com/getting-started/windows.html

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here